Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Ansøgning om anlægstilskud fra Foreningen Kulturhus Rampelys vedr. nye højtalere
 • 5. Godkendelse af fremrykning og anlægsbevilling til renovering af daginstitutioner i Kjellerup
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til midlertidige pladser i Gødvadområdet
 • 7. Godkendelse af Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde
 • 8. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af den tilrettede Plejeboligplan
 • 9. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til Bymiljøer i Silkeborg Kommune 2018
 • 11. Godkendelse af kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen
 • 12. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018
 • 13. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018
 • 14. Godkendelse af rykning af ejerpantebrev vedr. Silkeborg Produktionshøjskole
 • 15. Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren i relation til valgafvikling i byrådsperioden 2018-2021
 • 16. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Grauballe ungdoms- og gymnastikforening
 • 17. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Fiskeriforening
 • 18. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Frederiksdal-Kragelund Fitness
 • 19. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af Cruyff-bane i Voel
 • 20. Godkendelse af kommunegaranti for lån til Virklund Vandværk (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Underskriftsside

Samlede oversigter