Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til projekter i Gudenåens opland
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 28 til spildevandsplan 2011 - 2021
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2011 - 2021
 • 6. VVM-tilladelse til biogasanlæg Allingvej 13, 8632 Lemming
 • 7. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 15-009 for et biogasanlæg
 • 8. Endelig vedtagelse af lokalplan 10-028 for et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen
 • 9. Godkendelse af forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-010 Centerområde ved Borgergade og Sølystvej i Alderslyst
 • 10. Beslutning om optagelse af Eriksborg Allé og Bakkeborg som offentlig vej
 • 11. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplan 2017
 • 12. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af trailcenter og outdoorfaciliteter
 • 13. Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af Dybkær Specialskole
 • 14. Drøftelse af undersøgelse af forventet udgift ved løft af dagtilbudsområdet
 • 15. Drøftelse af undersøgelse af Silkeborg Kommunes udgifter pr. elev i forhold til landsgennemsnit
 • 16. Godkendelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til mindre bygningsmæssige arbejder på Fuglemosen, Kjellerup
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2018 samt forhøjelse af bevilling til nedrivning af Nordre Skole
 • 18. Godkendelse af 8 anlægsregnskaber
 • 19. Godkendelse af bevillingsændring i henhold til budgetaftale 2018
 • 20. Bemyndigelse til ejendomschefen vedrørende almene boliger
 • 21. Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om at støtte boligforeninger i deres arbejde imod forslag om mistet mulighed for familiesammenføring
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Beslutning om tilladelse til en virksomhed (Lukket punkt)
 • 27. Underskriftsside

Samlede oversigter