Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Funder-Kragelund Skole, afd. Kragelund
 • 4. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til fremtidens læringsmiljøer
 • 5. Godkendelse af takster for kombinationstilbud og deltidsmodul i dagplejen
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-013 for et bolig og naturområde i Lysbro
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2018
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til Astrid Lindgrens Vej, etape I del II
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til retablering af Bindslevs Plads nord og Amaliegade efter opgravning
 • 10. Høring af og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægsstilskud fra Virklund Boldklub
 • 11. Behandling af anmodning fra Kuno Danielsen om Allinggård Sø
 • 12. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Underskriftsside

Samlede oversigter