Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt
 • 3. Godkendelse af dagsorden
 • 4. Godkendelse af revisionsberetningerne nr. 13 og nr. 14, henholdsvis løbende og afsluttende revision for 2017
 • 5. Godkendelse af 4 anlægsregnskaber
 • 6. Orientering om borgmesterens beslutning om kommuneplantillæg nr. 22
 • 7. Behandling af forslag fra Enhedslisten om indhentning af udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om mulighed for afholdelse af bindende folkeafstemning
 • 8. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Nordskovvej
 • 9. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-015 for et boligområde nord for Øster Bordingvej i Balle
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-018 for et boligområde mellem Brunbakkevej og Nordre Højmarksvej i Balle
 • 11. Godkendelse af forslag om aflysning af byplanvedtægt 23
 • 12. Godkendelse af forslag til tillæg 35 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 13. Forhøjelse af anlægsbevilling til Renovering af Østre Søbad
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til nyindretning af De små Fisk
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling til opsætning af ID-Lock låsesystem i Karolinelundcentret
 • 16. Godkendelse af anlægsregnskab for om- og udbygning af 3 leve-bomiljø-køkkener i Sejs Plejecenter
 • 17. Godkendelse af projektbeskrivelse til 2. runde af frikommuneforsøg
 • 18. Godkendelse af budget 2019 samt overslagsår - Beredskabskommissionen
 • 19. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Underskriftsside
 • 23. Forhøjelse af anlægsbevilling til hal og helhedsplan, etape 1, i Gødvad

Samlede oversigter