Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Godkendelse af forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2017-2028 (samletillæg)
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal
 • 5. Godkendelse af forslag til ophævelse af del af lokalplan 44a for et boligområde i Kjellerup
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af renovering af gågaderne i Silkeborg
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning af 4 grunde, Nylandsvej 49, Fårvang
 • 8. Godkendelse af at forslag til opklassificering af 4 vandløb sendes i høring
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til daginstitutionspladser i Sejs, Funder og Balle/Hvinningdal/Buskelund
 • 10. Godkendelse af anlægsregskab for om- og udbygning af et leve-bomiljø-køkken i Fårvang Ældrecenter
 • 11. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018
 • 12. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018
 • 13. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter