Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Byrådssalen

Punkter på dagsordenen

 • 1. Dialogmøde med borgerne
 • 2. Godkendelse af dagsorden
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg 7 til KP 2017-2028 og lokalplan 12-017 Bolig- og erhvervsområde (Fiskars) i Hvinningdal
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 21-003 for et område til boligformål ved Mads Doss' Vej, Thorning
 • 5. Beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan 21-003 ved Mads Doss´Vej i Thorning
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til blandet bolig og mindre erhverv syd for Linå
 • 7. Beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 15
 • 8. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 35-005 for et erhvervsområde i Hårup
 • 9. Beslutning om miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 35-005 for Erhvervsområde Hårup
 • 10. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017-2028 og til delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 16
 • 11. Beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til tillæg 23 til Kommuneplan 2017-2028 og til delvis ophævelse af byplanvedtægt 16
 • 12. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2018
 • 13. Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. i 2018
 • 14. Godkendelse af Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper
 • 15. Orientering om tilretning af budget 2018-2021 i henhold til udvalgs- og bevillingsstruktur 2018-2021
 • 16. Godkendelse af kommunegaranti for lån til Kjellerup Fjernvarme
 • 17. Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 23 almene familieboliger på Estrupsgade 8-12, 8600 Silkeborg
 • 18. Stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte fra Veteranbanen Bryrup-Vrads
 • 19. Stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte til støtteforening for Stendal Skov
 • 20. Stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte til indkøb af solbåd til tursejlads på Tange Sø
 • 21. Godkendelse af eksterne medlemmer i Nærdemokratiudvalget
 • 22. Godkendelse af eksterne medlemmer i Ungestrategiudvalget
 • 23. Sammensætning og udpegning af medlemmer til Handicaprådet
 • 24. Udpegning af 2 medlemmer og 1 socialsagkyndigt medlem til Beboerklagenævnet
 • 25. Udpegning af 2 medlemmer og 1 socialsagkyndigt medlem til Huslejenævnet
 • 26. Udpegning af medlemmer til Bevillingsnævnet
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Underskriftsside

Samlede oversigter