Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Lokale 1

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse og tydeliggørelse af spilleregler for de forskellige parter i Handicaprådet
 • 3. Høring om status på demensvenlig kommune
 • 4. Høring af tilrettet Værdighedspolitik
 • 5. Orientering om status på STU-området
 • 6. Orientering om reparation af elevatorerne på Silkeborg Station
 • 7. Orientering om retningslinjer for personalekost i Socialafdelingen
 • 8. Godkendelse af mødeplan 2019 for Handicaprådet
 • 9. Temadrøftelse: Tilgængelighed for mennesker med handicap
 • 10. Til orientering
 • 11. Underskriftsside

Samlede oversigter