Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads - lokale 2

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af budgetforslag 2019
 • 3. Høring over Rammeaftale 2019-20
 • 4. Høring om tilrettet plejeboligplan
 • 5. Høring om udspil om den nære psykiatri i Midtjylland
 • 6. Drøftelse af analyse på det specialiserede børneområde
 • 7. Orientering om utilsigtede hændelser i 2017 i Silkeborg Kommune
 • 8. Orientering om Socialafdelingens klagestatistik 2017 - klager over afgørelser
 • 9. Orientering om magtanvendelser i 2017 på handicap-, psykiatri- og socialområdet
 • 10. Orientering om katalog over sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser i Silkeborg Kommune
 • 11. Orientering om foldere vedr. frikommuneforsøg
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter