Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg - Lokale 1

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Tema: Udviklingen i tilkendelse af førtidspensioner
  • 3. Orientering om Min Sag
  • 4. Drøftelse vedr. eventuel deltagelse i Folkemødet i Silkeborg 28. og 29. september 2018
  • 5. Orientering om nyt navn til 36 handicapboliger på tidligere Nordre Skole område
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter