Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Temadrøftelse: Tilgængelighed
  • 3. Høring over udbud af diabeteshjælpemidler
  • 4. Høring over frikommuneforsøg 2. runde
  • 5. Drøftelse af henvendelse fra Parasport Danmark vedrørende Sportsskolen i Aarhus
  • 6. Orientering om revidering af BPA-Brugerhåndbog
  • 7. Orientering om driftstilsyn i 2017 på socialområdet
  • 8. Orientering om proces for organisering af dagtilbud til børn med særlige behov
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter