Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Handicaprådets konstituering og valg af formand og næstformand
  • 2. Godkendelse af dagsorden
  • 3. Orientering om pjecen "Handicapråd - Den gode praksis"
  • 4. Drøftelse og godkendelse af forretningsorden for Handicaprådet
  • 5. Drøftelse af Handicaprådets arbejdsform
  • 6. Godkendelse af mødeplan 2018 for Handicaprådet
  • 7. Høring over nye regler om tidlig forebyggende indsats
  • 8. Orientering om ny lov vedr. Socialpædagogisk Ledsagelse
  • 9. Orientering om ændring af procedure vedr. flytning uden samtykke
  • 10. Til orientering

Samlede oversigter