Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af forretningsorden for Klima- og Miljøudvalget
 • 3. Orientering om introduktion til Klima- og Miljøudvalgets ansvars- og opgaveområder
 • 4. Godkendelse af anlægsregnskab for udbygning af publikumsfaciliteter i kommunens skove i Gjern Bakker
 • 5. Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af rekreativt område på Teglværksgrunden i Gjern
 • 6. Beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan 21-003 ved Mads Doss´Vej i Thorning
 • 7. Beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 15
 • 8. Beslutning om miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 35-005 for Erhvervsområde Hårup
 • 9. Beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til tillæg 23 til Kommuneplan 2017-2028 og til delvis ophævelse af byplanvedtægt 16
 • 10. Drøftelse af Silkeborg Kommunes CO2 regnskab
 • 11. Orientering om arbejdet med Gudenåen
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter