Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for et boligområde mellem Nordre Højmarksvej og Brunbakkevej i Balle
 • 3. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for Vestervang 6 i Fårvang
 • 4. Godkendelse af igangsætning af delvis ophævelse af lokalplan 44a i Kjellerup
 • 5. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for et boligområde Kallundmose ved Nørreskov Bakke i Gødvad
 • 6. Beslutning om placering af nyt staldanlæg på Horsbjergvej 1, Them
 • 7. Vedtagelse af reviderede retningsliner for bådebroer m.v
 • 8. Ansøgning om dispensation til skrånene bolværk ved Silkeborg Langsøs midterbassin, Sølystvej 71b, Silkeborg
 • 9. Orientering om naturovervågningen i Danmark med fokus på Gudenåen
 • 10. Orientering om status for revision af Gudenå-regulativet Silkeborg - Randers
 • 11. Orientering om chloridazon i grundvand og drikkevand
 • 12. Drøftelse af klimaindsats i Silkeborg Kommune
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter