Selvbetjening og tidsbestilling

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af høring fra Region Midt om Silkeborg kommunes ønske om revision af Råstofplan 2016
  • 3. Drøftelse af placering og beslutningsproces for Søholt Renseanlæg
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter