Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Beslutning om miljøvurdering af lokalplan 13-019 og kommuneplantillæg nr. 24 for Erhvervskorridoren
 • 3. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et bydelscenter i Gødvad
 • 4. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg nr. 29 til kommuneplan 2017-2028 for boligområde i Hvinningdal
 • 5. Godkendelse af forslag til miljøvurdering. Kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle
 • 6. Godkendelse af miljøgodkendelse af husdyrbrug på Trehøjevej 17, 8882 Fårvang
 • 7. Drøftelse af administrationspraksis for herreløse katte
 • 8. Drøftelse af ændret vedligeholdelse i Gudenåen nedstrøms habitatområde
 • 9. Orientering om genanvendelse af indsamlet plast og andre fraktioner
 • 10. Drøftelse af kommunens politik for anvendelse af sprøjtemidler på offentlige arealer
 • 11. Orientering om badevandskvalitet 2018
 • 12. Orientering om Silkeborg Kommunes opgaver og pligter vedrørende tilsyn med drikkevand og vandforsyningsanlæg
 • 13. Orientering om Naturrådets anbefalinger til Grønt Danmarkskort
 • 14. Drøftelse af Bevæg Dig For Livet
 • 15. Til orientering
 • 16. Underskriftsside

Samlede oversigter