Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Målopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø, pr. 31.10.18
 • 3. Budgetopfølgning for bevilling 81 Natur og Miljø pr. 31.10.18
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af vand- og klimaplaner 2018
 • 5. Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2019
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling for istandsættelse af Kjellerupbanestien
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2. planperiode
 • 8. Orientering om status for muligt naturgenopretningsprojekt ved Sillerupvæld
 • 9. Godkendelse af miljørapport og sammenfattende redegørelse af kommuneplantillæg 13 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
 • 10. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et boligområde i Buskelund
 • 11. Beslutning om tilladelse til videregående vandbehandling på Them Vandværk
 • 12. Anbefaling af placering af et nyt centralt renseanlæg i Silkeborg Kommune
 • 13. Behandling af anmodning fra Peter Sig Kristensen om orientering om det videre forløb for spærringerne ved Allinggård
 • 14. Behandling af anmodning fra Peter Sig Kristensen om drøftelse i sagen om Gudenåens forløb ved Tange Sø
 • 15. Drøftelse af forretningsorden for Det Grønne Råd
 • 16. Drøftelse af kommunens politik for benyttelse af sprøjtemidler på offentlige arealer
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter