Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af konstituering af formand i sommerferien 2018
 • 3. Drøftelse af kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen
 • 4. Godkendelse af forslag til tillæg 31 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 5. Godkendelse af helhedsplan for Sygehusdalen i Kjellerup
 • 6. Drøftelse af behov for yderligere driftsmidler til friluftsliv, grønne områder, naturpleje og vandløbsvedligeholdelse
 • 7. Drøftelse af forslag til budget 2019-2022 for Klima- og Miljøudvalget
 • 8. Godkendelse af input til anlægsbudget 2019 – 2022
 • 9. Godkendelse af anlægsregnskab for Projekt fritidsliv på Odden i Silkeborg (madpakkehus)
 • 10. Godkendelse af anlægsregnskab af Udbygning af eksisterende publikumsfaciliteter langs Gudenåen
 • 11. Drøftelse af om træer som virkemiddel til tilbageholdelse af vand i Gudenåen
 • 12. Orientering om vedligeholdelse af Gudenåen i 2018
 • 13. Orientering om samarbejde om Thorsøs nye hjemmeside
 • 14. Beslutning om at projektændringer om udskiftning af Ringvejsbroen ikke skal miljøvurderes
 • 15. Beslutning om miljøvurdering af delvis ophævelse af Lokalplan 83 Landsbylokalplan for Vinding og delvis ophævelse af kommuneplanramme 42-D-91 Landsbyen Vinding
 • 16. Beslutning om miljøvurdering af tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018 for et område til erhvervsformål mellem Kejlstrupvej og Nordre Højmarksvej, Gødvad
 • 17. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for et boligområde nord for Øster Bordingvej på Dronningehøjen i Balle
 • 18. Beslutning om miljøvurdering af tillæg 20 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-007 for et boligområde i Virklund
 • 19. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan og tillæg til kommuneplanen for et besøgscenter i Balle
 • 20. Godkendelse af miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 13 og forslag til lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
 • 21. Til orientering
 • 22. Underskriftsside

Samlede oversigter