Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Mødelokale D116 - Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af anlægsbevilling til projekter i Gudenåens opland
 • 3. Godkendelse af udkast til reviderede retningslinjer for bådebroer
 • 4. Godkendelse af Naturkvalitetsplan 2017-2028
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 28 til spildevandsplan 2011 - 2021
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2011 - 2021
 • 7. VVM-tilladelse til biogasanlæg Allingvej 13, 8632 Lemming
 • 8. Miljøgodkendelse til biogasanlæg på Allingvej 13, 8632 Lemming
 • 9. Beslutning om miljøvurdering af bebyggelsesplan for Øster Bordingvej 8 i Balle
 • 10. Endelig vedtagelse af miljøvurdering af lokalplan 10-028 for et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen
 • 11. Beslutning om udarbejdelse af grundlag for debat om ejerstrategi for Silkeborg Forsyning A/S
 • 12. Drøftelse af status på Silkeborg Forsynings implementering af nye affaldsbeholdere i Silkeborg Kommune
 • 13. Orientering om status på handlinger i affaldsplanen (2018)
 • 14. Drøftelse af Silkeborg Kommunes CO2 regnskab
 • 15. Drøftelse af håndtering af sandbanker i øvre ende af Tange Sø
 • 16. Udpegning af medlemmer til styregruppen for revision af Gudenå-regulativet Silkeborg - Randers
 • 17. Orientering om det grønne råd samt udnævnelse af to medlemmer til rådet
 • 18. Orientering om igangsætning af Mulighedsstudie for byudvikling af Søholt Renseanlæg
 • 19. Orientering vedr. støjafskærmning langs Silkeborgmotorvejen
 • 20. Til orientering
 • 21. Underskriftsside

Samlede oversigter