Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af Nærdemokratiudvalgets årsplan 2019
  • 3. Drøftelse af pulje til aktivitetsbestemt tilskud
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter