Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Balle Forsamlingshus, Balle Bygade 6, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Præsentation og drøftelse af planerne for "lokalt folkemøde"
  • 3. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018
  • 4. Besøg hos Balle Lokalråd
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter