Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Multihuset i Sejs-Svejbæk, Julsøvej 126, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af Planstrategi 2040
  • 3. Drøftelse af Bevæg Dig For Livet
  • 4. Besøg hos Sejs-Svejbæk Lokalråd
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter