Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Stillingtagen til ansøgning fra Liga Syd om tilskud til gennemførelse af aktiviteter for 4 lokalråd i Silkeborg Syd
  • 3. Stillingtagen til ansøgning fra Voel Lokalråd om tilskud til fælles hjemmeside, hjerte-starter kursus, dronefilm og projektor
  • 4. Temadrøftelse om bidrag til det lokale folkemødes indhold vedrørende demokrati og politik
  • 5. Besøg hos Gjern Lokalråd
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter