Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Plejehjemmet Rødegård, Skærbækvej 13, Resenbro, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af mødeplan 2019 for Nærdemokratiudvalget
  • 3. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2018
  • 4. Drøftelse af budget 2019, herunder godkendelse af tilskud til lokalrådene
  • 5. Drøftelse af evt. besættelse af ledig plads i Nærdemokratiudvalget
  • 6. Til orientering
  • 7. Besøg hos Resenbro Lokalråd
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter