Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D118, Silkeborg Rådhus

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af forslag til temamøde for lokalrådene
 • 3. Drøftelse af forslag til besøgsrække hos lokalrådene
 • 4. Stillingtagen til ansøgning fra Them-Salten Lokalråd om tilskud til at få de unge engageret i lokalområdet
 • 5. Stillingtagen til ansøgning fra Gjern Lokalråd om tilskud til opførelse af grillområde
 • 6. Stillingtagen til ansøgning fra Frederiksdal-Kragelund Lokalråd om tilskud til indkøb af sangbøger
 • 7. Stillingtagen til ansøgning fra Frederiksdal-Kragelund Lokalråd om tilskud til afholdelse af "running dinner"
 • 8. Stillingtagen til ansøgning fra Gødvad Lokalråd om tilskud til afholdelse af socialt arrangement
 • 9. Stillingtagen til ansøgning fra Gødvad Lokalråd om tilskud til indkøb af lærred m.v. til formidling af præsentationer
 • 10. Stillingtagen til ansøgning fra Ans Lokalråd om tilskud til etablering af MTB pumptrack teknik bane
 • 11. Stillingtagen til ansøgning fra Liga Syd om tilskud til gennemførelse af aktiviteter for 4 lokalråd i Silkeborg Syd
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter