Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Præsentation af Nærdemokratiudvalgets medlemmer
  • 3. Præsentation og drøftelse af "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"
  • 4. Drøftelse af Nærdemokratiudvalgets årsplan 2018
  • 5. Drøftelse af Nærdemokratikonference 2018
  • 6. Drøftelse af budget 2018, herunder godkendelse af tilskud til lokalrådene
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter