Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Buskelundhallens Cafeteria, Buskelundtoften 3A, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af ajourført "Samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"
  • 3. Besøg hos Buskelund Lokalråd
  • 4. Til orientering
  • 5. Temadrøftelse om bidrag til det lokale folkemødes indhold vedrørende demokrati og politik
  • 6. Underskriftsside

Samlede oversigter