Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Virklund Fritidscenter, Paradisvænget 1a, 8600 Silkeborg

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Evaluering af Nærdemokratikonferencen 2018, herunder kort orientering om evaluering af Folkemødet
  • 3. Besøg hos Virklund Lokalråd
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter