Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Lokale D117

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Valg af formand for Nærdemokratiudvalget
  • 3. Valg af næstformand for Nærdemokratiudvalget
  • 4. Godkendelse af forretningsorden for Nærdemokratiudvalget
  • 5. Drøftelse af indstilling/anbefaling af eksterne medlemmer til Nærdemokratiudvalget
  • 6. Fastsættelse af mødeplan 2018 for Nærdemokratiudvalget
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter