Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af Økonomisk politik 2019 og Finansiel strategi 2018
  • 3. Godkendelse af befolkningsprognose og elevtalsprognose for 2018-2031
  • 4. Godkendelse af oplæg til målaftale 2019-2022
  • 5. Orientering om status for Beskæftigelsesafdelingens kontrolindsats
  • 6. Godkendelse af udvikling af tidligere rådhusgrund på Agertoften i Kjellerup
  • 7. Godkendelse af helhedsplan for Gødvad-området
  • 8. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter