Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsservice-aktører maj 2018
 • 3. Orientering om status på fagudvalgenes udarbejdelse af budgetbidrag 2019-2022
 • 4. Drøftelse af status på arbejdet med oplæg til anlægsbudget 2019-2022
 • 5. Godkendelse af forudsætningsredegørelse for udviklingsstrategi og planstrategi
 • 6. Beslutning om udvælgelse af eksempelbyer og om planlægningsprincipper for deres udvikling, del af Planstrategi 2040
 • 7. Beslutning om udviklingsplan for Silkeborg Nord, del af Planstrategi 2040
 • 8. Godkendelse af skema B mv. - 60 boliger på Bredhøjvej 14d, 8600 Silkeborg
 • 9. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 30 familieboliger på Tusindfryd i Gødvad Enge
 • 10. Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger, Lindevænget i Silkeborg
 • 11. Drøftelse af konkrete projekter i relation til puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
 • 12. Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kulturcenter
 • 13. Godkendelse af anlægstilskud til friskolen Klippen
 • 14. Godkendelse af tilskud til Thorning Borgerforening
 • 15. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til ny FGU-institution
 • 16. Godkendelse af reviderede rammer for Ungebyrådet
 • 17. Beslutning om principper for etablering af multiarena eller svømmecenter på Søholt
 • 18. Orientering om antal lokalplaner, endeligt vedtaget i byråd og udvalg i perioden 1.1.2016 til 25.05.2018
 • 19. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 31-003 for et område til udstillings- og formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern
 • 20. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk
 • 21. Godkendelse af miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 13 og forslag til lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk
 • 22. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018 erhvervsområde mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej, Gødvad
 • 23. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-022 for et boligområde ved Nordre Højmarksvej i Balle
 • 24. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til en delvis ophævelse af lokalplan 83 Landsbylokalplan for Vinding
 • 25. Godkendelse af forslag til lokalplan 40-007 for et boligområde med kombineret åben-lav og tæt-lav bebyggelse i forlængelse af Magnolievej i Salten
 • 26. Godkendelse af forslag til tillæg 31 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 27. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling vedr. Solbo
 • 28. Godkendelse af nye retningslinjer for lån af skolelokaler
 • 29. Godkendelse af anlægsbevilling til projekter for fremtidens læringsmiljøer, kapacitetstilpasning, renovering og finansiering af udgifter til genhusning
 • 30. Orienteringssag (Lukket punkt)
 • 31. Godkendelse af støtteerklæring til Museum Silkeborg til brug for deres ansøgninger om fondsmidler (Lukket punkt)
 • 32. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 33. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 34. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 35. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 36. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 37. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 38. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 39. Til orientering
 • 40. Underskriftsside

Samlede oversigter