Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Orientering om status på flygtningeområdet
 • 3. Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018
 • 4. Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018
 • 5. Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018
 • 6. Orientering om Ledelseskommissionens rapport
 • 7. Godkendelse af bemyndigelse til borgmesteren i relation til valgafvikling i byrådsperioden 2018-2021
 • 8. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Grauballe ungdoms- og gymnastikforening
 • 9. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Fiskeriforening
 • 10. Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Frederiksdal-Kragelund Fitness
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af Cruyff-bane i Voel
 • 12. Godkendelse af rykning af ejerpantebrev vedr. Silkeborg Produktionshøjskole
 • 13. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til Bymiljøer i Silkeborg Kommune 2018
 • 15. Godkendelse af kompetenceplan for Teknik- og Miljøafdelingen
 • 16. Ansøgning om anlægstilskud fra Foreningen Kulturhus Rampelys vedr. nye højtalere
 • 17. Godkendelse af Rammeaftale 2019-20 for det specialiserede socialområde
 • 18. Drøftelse af høringssvar og godkendelse af den tilrettede Plejeboligplan
 • 19. Orientering om ophør af investering på kontanthjælpsområdet
 • 20. Godkendelse af forslag til veteranstrategi og veterankoordinator
 • 21. Godkendelse af fremrykning og anlægsbevilling til renovering af daginstitutioner i Kjellerup
 • 22. Godkendelse af anlægsbevilling til midlertidige pladser i Gødvadområdet
 • 23. Orientering om igangsætning af områdestudie i Hvinningdal
 • 24. Godkendelse af indstilling om placering af ny daginstitution i Sejs skoledistrikt
 • 25. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 26. Godkendelse af kommunegaranti for lån til Virklund Vandværk (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Til orientering
 • 31. Underskriftsside

Samlede oversigter