Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Medborgerhuset, Sal C

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Møde mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED
 • 3. Godkendelse af 8 anlægsregnskaber
 • 4. Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning 2017
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2018 samt forhøjelse af bevilling til nedrivning af Nordre Skole
 • 6. Godkendelse af bevillingsændring i henhold til budgetaftale 2018
 • 7. Orientering om proces for helhedsplan for Søholt med multiarena, februar
 • 8. Godkendelse af reviderede retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter
 • 9. Godkendelse af justering af Silkeborg Kommunes ejerstrategi for Silkeborg Forsyning A/S
 • 10. Behandling af forslag fra Rune Dreier Kristensen og Søren Kristensen om undersøgelse af mulighederne for anden budgetproces i Silkeborg Kommune
 • 11. Godkendelse af forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-010 Centerområde ved Borgergade og Sølystvej i Alderslyst
 • 12. Endelig vedtagelse af lokalplan 10-028 for et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen
 • 13. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 15-009 for et biogasanlæg
 • 14. VVM-tilladelse til biogasanlæg Allingvej 13, 8632 Lemming
 • 15. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 28 til spildevandsplan 2011 - 2021
 • 16. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2011 - 2021
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling til projekter i Gudenåens opland
 • 18. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplan 2017
 • 19. Beslutning om optagelse af Eriksborg Allé og Bakkeborg som offentlig vej
 • 20. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af trailcenter og outdoorfaciliteter
 • 21. Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af Dybkær Specialskole
 • 22. Drøftelse af undersøgelse af forventet udgift ved løft af dagtilbudsområdet
 • 23. Drøftelse af undersøgelse af Silkeborg Kommunes udgifter pr. elev i forhold til landsgennemsnit
 • 24. Godkendelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til mindre bygningsmæssige arbejder på Fuglemosen, Kjellerup
 • 25. Drøftelse af program og materiale til Byrådets målseminar 27. og 28. februar 2018 (Lukket punkt)
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Beslutning om tilladelse til en virksomhed (Lukket punkt)
 • 31. Til orientering
 • 32. Underskriftsside

Samlede oversigter