Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Drøftelse af oplæg til temaer, pejlemærker og handlinger i Udviklingsstrategi 2030
 • 3. Godkendelse af retningslinjer for reklamefinansiering og retningslinje for salg af navneret til idrætsanlæg
 • 4. Godkendelse af høringssvar til Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030
 • 5. Behandling af anmodning fra Kuno Danielsen om Allinggård Sø
 • 6. Godkendelse af forslag til lokalplan 14-013 for et bolig og naturområde i Lysbro
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter 2018
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til Astrid Lindgrens Vej, etape I del II
 • 9. Godkendelse af anlægsbevilling til retablering af Bindslevs Plads nord og Amaliegade efter opgravning
 • 10. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af Funder-Kragelund Skole, afd. Kragelund
 • 11. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til fremtidens læringsmiljøer
 • 12. Godkendelse af takster for kombinationstilbud og deltidsmodul i dagplejen
 • 13. Høring af og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægsstilskud fra Virklund Boldklub
 • 14. Beslutning om ny samarbejdsaftale og forlængelse af driftsaftale med Kunstcenter Silkeborg Bad
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 18. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 19. Til orientering
 • 20. Underskriftsside

Samlede oversigter