Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af revisionsberetningerne nr. 13 og nr. 14, henholdsvis løbende og afsluttende revision for 2017
 • 3. Orientering om Silkeborg Kalder - effekter og aktiviteter
 • 4. Orientering om borgmesterens beslutning om kommuneplantillæg nr. 22
 • 5. Godkendelse af forslag til tillæg 35 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune
 • 6. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-018 for et boligområde mellem Brunbakkevej og Nordre Højmarksvej i Balle
 • 7. Godkendelse af forslag til lokalplan 12-015 for et boligområde nord for Øster Bordingvej i Balle
 • 8. Godkendelse af forslag om aflysning af byplanvedtægt 23
 • 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Nordskovvej
 • 10. Forhøjelse af anlægsbevilling til Renovering af Østre Søbad
 • 11. Godkendelse af anlægsbevilling til nyindretning af De små Fisk
 • 12. Godkendelse af 4 anlægsregnskaber
 • 13. Drøftelse af ansøgning om anlægstilskud til friskolen Klippen
 • 14. Godkendelse af anlægsbevilling til opsætning af ID-Lock låsesystem i Karolinelundcentret
 • 15. Godkendelse af anlægsregnskab for om- og udbygning af 3 leve-bomiljø-køkkener i Sejs Plejecenter
 • 16. Godkendelse af projektbeskrivelse til 2. runde af frikommuneforsøg
 • 17. Godkendelse af forankring af personlige jobformidlere
 • 18. Godkendelse af investeringsprojekt på flygtningeområdet
 • 19. Drøftelsessag (Lukket punkt)
 • 20. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 21. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 22. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 23. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 24. Til orientering
 • 25. Underskriftsside
 • 26. Børnetal 2017 - 2018 i forhold til forventet niveau ved demografiberegning

Samlede oversigter