Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af 8 anlægsregnskaber under Økonomi- og Erhvervsudvalget samt tilbagekaldelse af to tilsagn om anlægstilskud
 • 3. Godkendelse af byrådets vision for Silkeborg Kommune
 • 4. Godkendelse af mødeplan 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalget
 • 5. Godkendelse af mødeplan 2019 for Silkeborg Byråd
 • 6. Godkendelse af retningslinjer for reklamefinansiering samt salg af navneret til idrætsanlæg mv
 • 7. Godkendelse af reviderede retningslinjer for byrådets vederlag og godtgørelser
 • 8. Beslutning om etablering af svømmecenter som selvejende institution eller kommunalt anlæg
 • 9. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028
 • 10. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018
 • 11. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2020 og lokalplan 13-019 for Erhvervskorridoren
 • 12. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle
 • 13. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 12-023 for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej i Hvinningdal
 • 14. Godkendelse af forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal By, Balle
 • 15. Godkendelse af anlægsbevilling for erhvervsbyggemodning ved Kejlstrup Tværvej, Silkeborg nord
 • 16. Godkendelse af nyt Østre Søbad og renovering af Vestre Søbad
 • 17. Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af Discgolfbane i Vestre Kejlstrup-Skoven
 • 18. Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af idrætsanlægget i Skægkær
 • 19. Godkendelse af projekteringsbevilling til ny Dybkærskole
 • 20. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Trekløverskolen, afd. Kjellerup
 • 21. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til fremtidens læringsmiljøer
 • 22. Godkendelse af reduktionsforslag på Socialudvalgets område
 • 23. Godkendelse af Silkeborg Kommunes deltagelse i partnerskabet Røgfri Fremtid
 • 24. Godkendelse af samarbejdsaftalen vedr. rygestopindsats i Region Midtjylland
 • 25. Godkendelse af investering i styrket indsats på ledighedsydelses- og fleksjobområdet
 • 26. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 27. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 28. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 29. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 30. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 31. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 32. Til orientering
 • 33. Underskriftsside

Samlede oversigter