Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af Midtjysk Boligselskabs optagelse af lån til renoveringsarbejder med kommunal garanti
 • 3. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2018 og lokalplan 11-013 til centerformål på Borgergade 2-4 i Silkeborg
 • 4. Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning og forbedring af haller og sale i 2018
 • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af køkkenet i Askehuset i 2018
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling til bygningsmæssige ændringer på dagtilbudsområdet i 2018
 • 7. Godkendelse af anvendelse af nye regler om tidlig forbyggende indsats
 • 8. Godkendelse af indstilling til KKR om etablering af institution og skoler for den forberedende grunduddannelse
 • 9. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Ans IF og Ans Søsport
 • 10. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Ans Sejlklub
 • 11. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Hvinningdal lokalråd
 • 12. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Ketchercenter Øster Bordingvej 17
 • 13. Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra ØBG Silkeborg
 • 14. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 15. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 16. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 17. Til orientering
 • 18. Underskriftsside

Samlede oversigter