Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Byrådets 2. behandling af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022
  • 3. Orientering om energiindsatser samt status på køb og salg af ejendomme og arealer pr. 31. juli 2018
  • 4. Godkendelse af udviklingsplan for bydelen Eriksborg
  • 5. Godkendelse af "Fremad sammen" Silkeborg Kommunes erhvervstrategi 2018-2022
  • 6. Godkendelse af Erhvervshandleplan 2018.2
  • 7. Beslutning om CO2-mål og metoder til kortlægning af udledning af CO2
  • 8. Godkendelse af Bevæg Dig For Livet
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter