Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.10.2018
  • 3. Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.10.2018
  • 4. Drøftelse af budgetproces
  • 5. Orientering om status på samarbejdsaftaler med erhvervsserviceaktører november 2018
  • 6. Godkendelse af open call til interesserede arrangører af ny Regatta
  • 7. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 8. Til orientering
  • 9. Underskriftsside

Samlede oversigter