Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.07.2018
  • 3. Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.07.2018
  • 4. Godkendelse af Budgetforslag 2019 og budgetoverslagsår 2020-2022
  • 5. Beslutning om emnet Trafik og Mobilitet i Planstrategi 2040
  • 6. Dialog med VisitSilkeborg
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter