Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder til mødet er opfyldt
  • 2. Godkendelse af dagsorden
  • 3. Drøftelse af udvalgsaftale og godkendelse af forslag til budget 2019 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets bevillinger
  • 4. Forhøjelse af anlægsbevilling til hal og helhedsplan, etape 1, i Gødvad
  • 5. Godkendelse af anlægsbevilling til diverse aktivitetsændringer af bygninger
  • 6. Godkendelse af anlægsbevilling inden for handicapområdet
  • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi
  • 8. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 9. Til orientering
  • 10. Underskriftsside

Samlede oversigter