Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Scandic Hotel

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Dialog med handelSilkeborg
  • 3. Godkendelse af anlægsregnskaber indenfor Økonomi- og Erhvervsudvalgets område
  • 4. Bemyndigelse til ejendomschefen vedrørende almene boliger
  • 5. Orientering om proces for reform af forberedende tilbud
  • 6. Ejendomssag (Lukket punkt)
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter