Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af evaluering af Fremskudt Borgerservice samt orientering om implementering af tidsbestilling i Borgerservice
  • 3. Koncept for håndtering af masseskader, Midtjysk Brand og Redning
  • 4. Til orientering
  • 5. Underskriftsside

Samlede oversigter