Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Beslutning om Udviklingsplan for Silkeborg Nord, del af Planstrategi 2040
  • 3. Beslutning af principper for delprojektet "Attraktive erhvervsarealer" til Planstrategi 2040
  • 4. Godkendelse af budget 2019 samt overslagsår - Beredskabskommissionen
  • 5. Orientering om, og drøftelse af, materiale til budgetseminaret 14. - 15. august (Lukket punkt)
  • 6. Til orientering
  • 7. Underskriftsside

Samlede oversigter