Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, Silkeborg

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Godkendelse af helhedsplan for Sejs-Svejbæk
 • 3. Dialog med Ferskvandscentret og AQUA
 • 4. Godkendelse af årsregnskab 2017 for Ferskvandscentret og AQUA
 • 5. Udvidelse af AQUA Akvarium og Dyrepark - henvendelse om dispensation fra skovloven
 • 6. Målopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2018
 • 7. Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 31.03.2018
 • 8. Indledende drøftelse af mål i Økonomi- og Erhvervsudvalgets Udvalgsaftale
 • 9. Godkendelse af reviderede vedtægter for eliteSilkeborg
 • 10. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 11. Ejendomssag (Lukket punkt)
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter