Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af forretningsorden for Økonomi- og Erhvervsudvalget
  • 3. Orientering om Økonomi- og Erhvervsudvalgets ansvars- og opgaveområder
  • 4. Orientering om Silkeborg Kommunes erhvervsfremme arbejde
  • 5. Godkendelse af Erhvervshandleplan 2018
  • 6. Drøftelse af risikoanalysen budget 2018
  • 7. Til orientering
  • 8. Underskriftsside

Samlede oversigter