Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Frydenslund, Grønnegade 10, lokale 4. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af Frydenslund
 • 3. Godkendelse af anvendelse af nye regler om tidlig forbyggende indsats
 • 4. Orientering om status på "Det gode liv - strategi for udvikling og specialisering"
 • 5. Drøftelse af pejlemærker for Rammeaftale 2019-2020
 • 6. Drøftelse af og input til strategi for det politiske arbejde i Socialudvalget 2018-2021
 • 7. Drøftelse af temaoplæg om socialområdet på møde i byrådet 14. maj 2018
 • 8. Orientering om boligstrategien på socialområdet
 • 9. Orientering om Sund Kost i Socialafdelingen
 • 10. Drøftelse af Borgerstyret Personlig Assistance og de budgetmæssige udfordringer i 2018
 • 11. Godkendelse af anvendelse af den særlige indsatspulje 2018
 • 12. Orientering om driftstilsyn i 2017 på socialområdet
 • 13. Til orientering
 • 14. Underskriftsside

Samlede oversigter