Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
E214 (Søvej 3, 2. sal)

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Godkendelse af budgetforslag 2019 for bevilling 53 Socialområdet
  • 3. Godkendelse af input til anlægsbudget 2019-2022
  • 4. Drøftelse af særlige temaer vedrørende Socialudvalgets budget 2019 - tilgang til området og forsorgsområdet
  • 5. Til orientering
  • 6. Underskriftsside
  • 7. Orientering om temamøde med Ungestrategiudvalget og drøftelse af perspektiver på en enkel indgang

Samlede oversigter