Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
D116

Punkter på dagsordenen

  • 1. Godkendelse af dagsorden
  • 2. Drøftelse af budget 2019 (Lukket punkt)
  • 3. Til orientering
  • 4. Underskriftsside

Samlede oversigter