Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Bomholthus, Borgergade 53, Silkeborg. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af Bomholthus
 • 3. Godkendelse af konstituering af formand sommeren 2018
 • 4. Drøftelse af budgetforslag 2019 for bevilling 53 Socialområdet
 • 5. Godkendelse af input til anlægsbudget 2019-2022
 • 6. Godkendelse af anlægsbevilling inden for handicapområdet
 • 7. Godkendelse af anlægsbevilling til diverse aktivitetsændringer af bygninger
 • 8. Godkendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi
 • 9. Drøftelse af korrigerende handlinger for budget 2018
 • 10. Godkendelse af fordelingen af den særlige indsatspulje 2018
 • 11. Orientering om utilsigtede hændelser i 2017 i Silkeborg Kommune
 • 12. Til orientering
 • 13. Underskriftsside

Samlede oversigter