Selvbetjening og tidsbestilling

Sted:
Rusmiddelscenteret, Færgevej 1 - Lokale 1-10. Frokost 12.00-12.30

Punkter på dagsordenen

 • 1. Godkendelse af dagsorden
 • 2. Præsentation af Rusmiddelcenteret
 • 3. Drøftelse af Socialudvalgets budget 2019 (Lukket punkt)
 • 4. Drøftelse af status på STU-området
 • 5. Drøftelse af Socialudvalgets budget 2019 (Lukket punkt)
 • 6. Drøftelse af Socialudvalgets budget 2019 (Lukket punkt)
 • 7. Orientering om målopfølgning for Socialudvalget pr. 31. juli 2018
 • 8. Orientering om forslag til veteranstrategi og veterankoordinator
 • 9. Fondsansøgning (Lukket punkt)
 • 10. Personsag (Lukket punkt)
 • 11. Til orientering
 • 12. Underskriftsside

Samlede oversigter